Regeling te laat komen


Uiteraard kan het iedereen een keer overkomen dat hij/zij te laat komt in de les.  Wanneer een leerling tijdens het eerste lesuur te laat komt meldt die zich aan de balie. De mentor wordt op de hoogte gesteld van het te laat komen.

De mentor houdt het aantal keer te-laat-komen van een leerling bij en: 
* licht na 5 x ongeoorloofd te-laat-komen de ouders/verzorgers telefonisch hierover in. 
* licht na 10 x ongeoorloofd te-laat-komen de ouders/verzorgers telefonisch hierover in en vermeldt hierbij expliciet dat er een DUO melding wordt gedaan bij de volgende
5 x ongeoorloofd verzuim. 
* stelt na 15 x ongeoorloofd te-laat-komen de administratief medewerker hiervan op de hoogte, waarna deze een DUO melding aanmaakt.