LeerplichtElke jongere heeft recht op onderwijs. Om er voor te zorgen dat alle jongeren dezelfde rechten hebben op onderwijs is er de leerplichtwet. De gemeenten moeten zorgen voor de uitvoering van de wet. Zij zien erop toe dat de leerplichtwet door iedereen wordt nageleefd. Deze wet geldt voor ouders, leerlingen en de scholen.

In Breda melden alle scholen wekelijks het verzuim van de leerlingen bij de leerplichtambtenaar. Het gaat hierbij om ongeoorloofd verzuim of vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar is regelmatig aanwezig bij het zorgteam en onderneemt bij een melding in alle gevallen actie.

Schoolverzuim is soms een gevolg van andere problemen. Deze problemen kunnen van dien aard zijn dat hulp bij instanties buiten de school gezocht moet worden. In zo'n geval kan de school op u een beroep doen om samen tot een oplossing te komen.

Op de regels van de leerplichtwet zijn bijna geen uitzonderingen mogelijk. De leerplichtwet is hier heel duidelijk in. Slechts bij hoge uitzondering en in bijzondere omstandigheden kan uw zoon of dochter vrijstelling krijgen van het schoolbezoek. Wilt u daar meer over weten, vraag dan op school naar de folder 'Samen verantwoordelijk voor de leerplicht'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Breda (telefoon 076 529 97 00) of met de leerplichtambtenaar van uw eigen gemeente.