Veelgestelde Vragen

Wat is Magister?
Dit is een programma waar je behaalde cijfers, presenties, absenties en te laat komen van uw kind worden geregistreerd. U kunt hierop inloggen, zodat u de actuele gegevens van uw zoon/dochter kunt inzien.
Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Voor aanvang van de lessen moet u aan de administratie laten weten dat u ziek bent. Bel 076 522 60 30 om dit door te geven.
Wanneer vind de open dag plaats?
De open dag van 2018 heeft al plaatsgevonden. De datum voor volgend jaar is nog niet bekend.
Welke 4 sectoren bieden jullie aan?
De 4 sectoren die wij aanbieden zijn dienstverlening, zorg en welzijn, techniek en tot slot de sector groen.
Hechten jullie veel waarde aan het contact met ouders?
Ja dit doen wij zeker. De opvoeding van uw zoon/dochter, onze leerling, is een gezamenlijke taak, waarbij regelmatig contact wenselijk is. Ouders zijn altijd welkom op school, maar om een uitgebreid gesprek te voeren is het gewenst om vooraf een afspraak te maken.
Wat moet ik doen als ik te laat kom?
Iedereen overkomt het weleens. Te laat komen in de les. Wanneer een leerling tijdens het eerste lesuur te laat komt moet die zich melden bij de balie. Gelijk wordt de mentor op de hoogte gesteld van het te laat komen. De mentor houdt het aantal keer te-laat-komen van een leerling bij en: - licht na 5 x ongeoorloofd te-laat-komen de ouders/verzorgers telefonisch hierover in. - licht na 10 x ongeoorloofd te-laat-komen de ouders/verzorgers telefonisch hierover in en vermeldt hierbij expliciet dat er een DUO melding wordt gedaan bij de volgende 5 x ongeoorloofd verzuim. - stelt na 15 x ongeoorloofd te-laat-komen de administratief medewerker hiervan op de hoogte, waarna deze een DUO melding aanmaakt.
Wat moet ik doen bij ziekte of verlof?
Bij ziekte of andere redenen van afwezigheid dient u dit voor aanvang van de lessen aan de administratie te laten weten. In verband met de juiste registratie van de onderwijstijd verzoeken wij u uw zoon of dochter ook weer beter te melden. Wij vragen u in het belang van de studie van uw zoon of dochter, om zo min mogelijk lessen te laten verzuimen, dus om afspraken met bijvoorbeeld een tandarts, een dokter, een specialist zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen. Ziek melden van uw zoon/dochter graag telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur 's ochtends. Ziek melden kan alleen door ťťn van de ouders of verzorgers gebeuren .In verband met de juiste registratie van de onderwijstijd verzoeken wij u uw zoon of dochter ook weer beter te melden. Tijdens stage dient, bij ziekte of andere redenen van afwezigheid, op de betreffende dag zowel de school als het stageadres op de hoogte te worden gebracht. Indien er geen bericht is ontvangen nemen wij contact met u op om te informeren naar de reden van afwezigheid. Ongeoorloofd verzuim wordt doorgegeven aan de ambtenaar leerplichtzaken. Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich bij de afdelingsleider en krijgt een briefje mee naar huis waarop staat wanneer die leerling ziek naar huis is gegaan. Als de leerling de school weer gaat bezoeken dan neemt hij het briefje ondertekend door de ouders/verzorgers weer mee en geeft dit af bij de afdelingsleider.
Is de school bereikbaar met het openbaar vervoer?
Ja, vanuit de gemeenten in de verre omgeving zijn er bussen die vlak voor de school stoppen en je daar weer ophalen. Ga naar de website van 9292 of download de app voor de bus tijden.
Wat is praktijkonderwijs?
Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs bestemd voor leerlingen met een leerachterstand. De leerlingen binnen het praktijkonderwijs zijn jongeren van 12 tot maximaal 18 jaar. De theorie in het vmbo is voor deze leerlingen te moeilijk. De school besteedt daarom vooral aandacht aan praktische vakken en vaardigheden. In het praktijkonderwijs wordt aandacht besteed aan: 0 persoonlijkheidsvorming 0 aanleren van sociale vaardigheden 0 aanleren van praktische vaardigheden 0 voorbereiding op het functioneren op de arbeidsmarkt Op de volgende sites is meer informatie te vinden over het praktijkonderwijs: www.praktijksonderwijs.com www.praktijkschool.startkabel.nl www.praktijkonderwijs.nl
Wat voor remediale hulp bieden jullie aan?
Onderstaande zorg wordt aangeboden binnen de reguliere schooltijden in groepjes of individueel: ē NT2 (Nederlands als 2e taal); ē RT (extra lezen, taal, rekenen); logopedie; ē sociale vaardigheidstraining; leren omgaan met eigen gevoelens (zoals boosheid en verdriet); ē vergroten van zelfvertrouwen/faalangstreductie. Wanneer een leerling voor extra zorg in aanmerking komt wordt u daarvan op de hoogte gesteld.