ZiekmeldingBij ziekte of andere redenen van afwezigheid dient u dit voor aanvang van de lessen aan de administratie te laten weten. In verband met de juiste registratie van de onderwijstijd verzoeken wij u uw zoon of dochter ook weer beter te melden.

Wij vragen u in het belang van de studie van uw zoon of dochter, om zo min mogelijk lessen te laten verzuimen, dus om afspraken met bijvoorbeeld een tandarts, een dokter, een specialist zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen. Ziek melden van uw zoon/dochter graag telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur 's ochtends. Ziek melden kan alleen door één van de ouders of verzorgers gebeuren .In verband met de juiste registratie van de onderwijstijd verzoeken wij u uw zoon of dochter ook weer beter te melden. Tijdens stage dient, bij ziekte of andere redenen van afwezigheid, op de betreffende dag zowel de school als het stageadres op de hoogte te worden gebracht. Indien er geen bericht is ontvangen nemen wij contact met u op om te informeren naar de reden van afwezigheid. Ongeoorloofd verzuim wordt doorgegeven aan de ambtenaar leerplichtzaken.

Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich bij de afdelingsleider en krijgt een briefje mee naar huis waarop staat wanneer die leerling ziek naar huis is gegaan. Als de leerling de school weer gaat bezoeken dan neemt hij het briefje ondertekend door de ouders/verzorgers weer mee en geeft dit af bij de afdelingsleider.