Bestuur & managementPraktijkschool Breda valt onder het bevoegd gezag van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) West-Brabant. Het ROC West-Brabant is gevestigd in Etten-Leur.


ROC West-Brabant
Postbus 699
4870 AR ETTEN-LEUR

Telefoon: 076 5048000