Vakantieregeling en vakantierooster

De overheid is zeer streng op de naleving van de leerplichtwet. Extra (of vervroegde) vakantie kan slechts bij hoge uitzondering verleend worden. Alleen de directeur mag bij zeer dringende 'gewichtige' omstandigheden ontheffing verlenen. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld een sterfgeval, ernstige ziekte in de naaste familie, toewijzing vakantiehuisje door een sociale instelling of gedwongen verlofopname van het bedrijf waar het gezinshoofd werkt. In zulke gevallen dient een schriftelijke aanvraag vooraf en indien mogelijk, tijdig plaats te vinden bij de directeur. De directeur beoordeelt of dat terecht is of niet. Bij twijfel wordt overleg gepleegd met de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente waar men woont. In principe wordt geen vrij gegeven aan het begin van het schooljaar. De start is voor de leerlingen te belangrijk. Op school zijn aanvraagformulieren voor verlof te verkrijgen.                                                                                                                                               

 

Vakantierooster 2017 - 2018

Herfstvakantie 2017 maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie 2017-2018 maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 2018 maandag 12 t/m vrijdag 16 februari 2018
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 2018 vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018
Meivakantie 2018 maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018 en donderdag 10 t/m vrijdag 11 mei 2018
2e Pinksterdag 2018 maandag 21 mei 2018
Zomervakantie 2018 maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018
Herfstvakantie 2018 maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018
Kerstvakantie 2018-2019 maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019