Zorgteam

Wekelijks komt het zorgteam bijeen om individuele leerlingen te bespreken die meer zorg behoeven dan een kernteam kan verzorgen. Dan kan voor een leerling een individueel handelingsplan (HP)worden opgesteld. Dit plan is een aanvulling op het individueel ontwikkelingsplan (IOP) en vermeldt bijzondere punten van aandacht en behandeling. Het zorgteam bestaat uit:

  • afdelingleider(s)
  • jeugdarts
  • maatschappelijk werkende
  • orthopedagoge
  • zorgcoördinator