Remediale hulp

Onderstaande zorg wordt aangeboden binnen de reguliere schooltijden in groepjes of individueel:

  • NT2 (Nederlands als 2e taal);
  • RT (extra lezen, taal, rekenen); logopedie;
  • sociale vaardigheidstraining; leren omgaan met eigen gevoelens (zoals boosheid en verdriet);
  • vergroten van zelfvertrouwen/faalangstreductie. Wanneer een leerling voor extra zorg in aanmerking komt wordt u daarvan op de hoogte gesteld.