Begeleiding

Contact met ouders

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouders en de school. De opvoeding van uw zoon/dochter, onze leerling, is een gezamenlijke taak, waarbij regelmatig contact wenselijk is. Ouders zijn dan ook altijd welkom op school, maar om voldoende tijd beschikbaar te hebben is het gewenst om vooraf een afspraak te maken.

De Mentor

De mentor van de leerling is degene die de begeleiding van de leerling coördineert en dus ook het eerst aangewezen aanspreekpunt, bijvoorbeeld voor klachten. Als leerling en mentor er samen niet uitkomen, kan de leerling aankloppen bij de afdelingsleider of in extreme gevallen bij de directie.

 

Schooljaar 2017-2018

Klas Mentor(en)
1A      Mv. A. Gladdines
Mv. S. den Besten
1B Mv. M. Dinnissen
1C Dhr. S. Creutzburg
2A Mv. A. Dammer
2B Dhr. a. van Selst
2C Mv. Y. de Bruijn
3A Mv. B. van Dijk
Dhr. B. Boot
3B Dhr. B. Sprangers
4DV Mv. A. Nobelen
4GR

Mv. M. van Heist

 

4TC Dhr. N. de Vries
4ZW Mv. A. Herwijn
Dhr. K. van der Kaaij
5DV Mv. F. Huijben
5GR Mv. S. van Riel
5TC Dhr. J. Pulles
5ZW Mv. E. Frijters
Dhr. M. Verdult
6 Entree Dhr. K. van Kempen
6 Pro Dhr. B. Groenendijk
6 Fith Mv. T. van Haagen
Dhr. B. Groenendijk
6 Maatwerk Mv. T. van Haagen
ISK 1a Mv. S. van Riel
ISK 1b Mv. S. van Riel
ISK 2 Mv. S. van Riel

Personeel

Vestigingsdirecteur: Dhr. J. Oomen

Een aantal directietaken is gedelegeerd aan afdelingsleiders.
Afdelingsleider onderbouw: Dhr. B. Sprangers.
Afdelingsleider bovenbouw: Dhr. S. Coolen.
Er zijn 25 docenten aan de school verbonden. Daarnaast zijn er 23 personen als onderwijsondersteunend personeel werkzaam en 1 conciërge.

Personeel (in alfabetische volgorde)

Dhr. M. Atici

conciërge

Mw. M. Bastianen

docent/uitstroomcoördinator

Mw. M. van Beek

maatschappelijk werkende

Mw. A. Berkelmans

orthopedagoog

Mw. S. den Besten

docent

Mw. M. Boermans

logopediste

Mw. C. Bron

lerarenondersteuner

Mw. Y. de Bruijn

docent

Dhr. W. Christianen

instructeur

Dhr. S. Coolen

docent/afdelingsleider BB

Dhr. S. Creutzburg

docent

Dhr. E. Damman

leerwerkmeester

 Mw. A. Dammer

docent

Dhr. F. Dammer

stagebegeleider

Mw. B. van Dijk

docent

Mw. M. Dinnissen

docent

Dhr. K. van Erve

docent

Mw. E. Freijters

docent

Mw. A. Gladdines

docent

Dhr. A. van Goethem

docent

Mw. P. Greunsven

technisch assistent

Dhr. B. Groenendijk

docent

Dhr. M. Haverman

docent/zorgcoördinator

Mw. M. van Heist

leerwerkmeester

Mw. A. Herwijn

docent

Mw. M. Hessels

administratief medewerker

Mw. F. Huijben

docent

Mw. C. Jansen

administratief medewerker

Dhr. H. Jansen

stagebegeleider

Dhr. K. van Kempen

docent/stagebegeleider

Dhr. K. van der Kaaij

leerwerkmeester/mentor

Dhr. G. Krijbolder

lerarenondersteuner

Mw. E. van der Lint

lerarenondersteuner

Mw. van der Meeren

psychologisch assistent

Mw. S. Nahari

assistent/mentor

Mw. A. Nobelen

docent

Mw. E. Once

administratief medewerker

Dhr. J. Oomen

vestigingsdirecteur

Mw. J. van Oosterhout

docent

Dhr. J. Pulles

docent

Mw. S. van Riel

docent

Dhr. H. Roelen

assistent

Mw. W. Scholten

lerarenondersteuner

Dhr. B. Sprangers

docent/afdelingsleider OB

Dhr. G. Thönissen

docent

Dhr. M. Verdult

docent

Dhr. W. Volders

lerarenondersteuner

Dhr. N. de Vries

docent

Mw. J. Vrolijk

onderwijsassistent

Dhr. B. Wegman

roostermaker

Dhr. J.de Zwaan

leerwerkmeester/mentor

Zorgteam

Wekelijks komt het zorgteam bijeen om individuele leerlingen te bespreken die meer zorg behoeven dan een kernteam kan verzorgen. Dan kan voor een leerling een individueel handelingsplan (HP)worden opgesteld. Dit plan is een aanvulling op het individueel ontwikkelingsplan (IOP) en vermeldt bijzondere punten van aandacht en behandeling. Het zorgteam bestaat uit:

  • afdelingleider(s)
  • jeugdarts
  • maatschappelijk werkende
  • orthopedagoge
  • zorgcoördinator

Remediale hulp

Onderstaande zorg wordt aangeboden binnen de reguliere schooltijden in groepjes of individueel:
  • NT2 (Nederlands als 2e taal);
  • RT (extra lezen, taal, rekenen); logopedie;
  • sociale vaardigheidstraining; leren omgaan met eigen gevoelens (zoals boosheid en verdriet);
  • vergroten van zelfvertrouwen/faalangstreductie. Wanneer een leerling voor extra zorg in aanmerking komt wordt u daarvan op de hoogte gesteld.