Techniek

Kiest een leerling voor de sector techniek dan kan hij kiezen tussen drie verschillende richtingen. Schilderen, metaal bewerken en houtbewerking. Bij de afdeling schilderen houden leerlingen zich bezig met het aanleren van schildersvaardigheden. Daarbij komen schuren, gronden, aflakken en de nodige theorie aan bod. Er wordt gewerkt uit een methode die ook gebruikt wordt op de voortgezette schildersopleiding. De betere leerling schilderen heeft de mogelijkheid om zijn opleiding tot schilderen voort te zetten op de Schilderschool. Een andere mogelijkheid is om verder te gaan op de afdeling schilderen bij de sociale werkvoorziening.

Als de leerling kiest voor de afdeling metaal leert hij metaalbewerken. Onderdelen die daarbij aan bod komen zijn eenvoudige werkzaamheden als aftekenen, zagen, vijlen, buigen, boren en tappen en daarbij leren ze ook om op een veilige manier met diverse machines te werken. Lassen met verschillende technieken maakt ook deel uit van het programma.

In de 4e klas kunnen de leerlingen op voor het certificaat bankwerken, een deelcertificaat van het niveau 1 diploma Constructiebankwerker/lasser. Indien de leerlingen voldoende capaciteiten heeft en het certificaat metaalbewerken haalt kan deze doorstromen in het niveau 1 op het ROC.

Heeft een leerling affiniteit met hout en kiest hij voor houtbewerking leert de leerling diverse verspanende technieken. Tekening lezen, meten, rekenen, aftekenen, houtverbindingen, theorielessen en veilig leren omgaan met houtbewerkingmachines lopen als een rode draad door het programma. In de vierde klas bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een examen van de stichting hout en meubel.

Het programma is algemeen van opzet. Indien de leerling over voldoende capaciteiten beschikt bestaat de mogelijkheid om door te gaan in de richting meubelmaker of bouw timmeren.

Leerlingen die voor de richting techniek kiezen stromen uit naar de sociale werkvoorziening, productiebedrijven, autosloopbedrijven, constructiebedrijven en schildersbedrijven. Enkele leerlingen stromen door naar het ROC niveau 1 metaalbekwerken, assistent houtwerkplaats of naar de Schilderschool.

In de vierde klas krijgen de leerlingen het vak VCA aangeboden. Het vak VCA dat over veiligheid in de technische sector gaat, kan worden afgesloten met een landelijk erkend VCA certificaat. Dit certificaat is bij sommige bedrijven een vereiste om te mogen werken, onder andere in de bouw.

Om in de richting techniek te slagen moet de leerling affiniteit hebben met techniek. Daarbij spelen Nederlands, rekenen, meten, tekening lezen en motivatie een grote rol. Goede sociale vaardigheden zijn van groot belang.