Dienstverlening

Dienstverlening heeft alles te maken met het geven van een dienst voor een ander. Dat kan zijn werken in een winkel, magazijn, overheidsinstelling of werkplaats.

Op het einde van het tweede schooljaar kiezen de leerlingen uit Techniek, Zorg en Welzijn, Groen en Dienstverlening een sector. Ze schrijven een sollicitatiebrief, worden uitgenodigd voor een gesprek en krijgen vervolgens een plaats waar wij denken dat zij zich het beste kunnen ontwikkelen.

In het vierde leerjaar DV wordt er speciaal aandacht besteed aan "Beheren Schoolmagazijn" en “Baliemedewerker”. Voor beide onderdelen kan er een certificaat gehaald worden. Hiervoor is voldoende kennis noodzakelijk. Natuurlijk kunnen we niet zonder voldoende praktische vaardigheden. En de leerling moet een minimum aantal praktische lessen volgen. Dit geldt trouwens voor al de leerjaren.

Kennis van alle onderdelen is hard nodig om goed stage te kunnen lopen in ons eigen schoolmagazijn. Natuurlijk zijn ook sociale vaardigheden juist bij Dienstverlening heel belangrijk voor het netjes en beleefd kunnen omgaan met klanten.

In het vijfde leerjaar gaan we werken aan het certificaat “Winkelmedewerker” en “Schoonmaken in de groothuishouding”. De theorie wordt 3 dagen op school gegeven en de praktijk tijdens 2 dagen externe stage. Bovendien wordt er één keer per 2 weken extra geoefend in de biologische supermarkt "Estafette" op het gebied van onder andere: lossen van goederen, aftekenen vrachtbrief, controleren pakbon, vakken vullen, FIFO, schoonmaken en spiegelen. Sinds 2002 worden daar ook de examens afgenomen.

Halverwege het jaar wordt er de AMN test afgenomen. Vandaaruit wordt, samen met de leerlingbespreking, de route voor klas 6 en eventueel verdere toekomst, uitgestippeld.

In het zesde leerjaar kijken we hoe we die toekomst verder vorm geven. Er zijn leerlingen die in staat zijn om de Entree-opleiding succesvol af te ronden. Dit is een MBO niveau 1 opleiding. Andere leerlingen volgen de route van de reguliere opleiding Praktijkonderwijs.

De lesweek bestaat uit 2 halve dagen theorie en 3 dagen stage.

Een leerling hoeft dus niet met lege handen de school te verlaten. Het allerbelangrijkste is de instelling van goed je best doen en hard willen werken. Wij blijven toch een Praktijkschool!