Hoe schrijf je je in

Aanmelden nieuwe leerlingen:
Praktijkschool Breda is een school voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Om op het praktijkonderwijs toegelaten te worden moet er een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs worden afgegeven door het Samenwerkingsverband Breda e.o. Uw zoon of dochter zal aan bepaalde criteria moeten voldoen. In de meeste gevallen wordt er een advies voor praktijkonderwijs gegeven door de school waar uw kind nu op zit. Wilt u uw kind aanmelden dan maken we eerst een afspraak voor een kennismakingsgesprek. U ontvangt per post een aanmeldingsformulier welke u ingevuld mee naar school neemt. Vanzelfsprekend is uw zoon/dochter ook bij het gesprek aanwezig. Het gesprek duurt ongeveer één uur. Voor een afspraak kunt u het beste contact opnemen met Dhr. M. Haverman (ondersteuningscoördinator) tel.: 076-5226030 of per mail m.haverman@rocwb.nl  Graag verwijzen we naar de Open Dag van Praktijkschool Breda om een beeld te vormen over ons onderwijsaanbod. De datum is terug te vinden op deze site.